Om

Slåstad samfunnshus ligger nord-øst i kommunen i naturskjønne omgivelser. Åa Sloa renner fra Dølisjøen, slynger seg rundt bygget og renner ut i Glomma.


Slåstad Samfunnshus SA ble stiftet i 1968 i forbindelse med at Sør-Odal kommune ville slå sammen 4 tidligere grendeskoler til en sentralskole på Slåstad. Sammen med kommunen sørget samfunnshuset da for at det i tillegg til skolebygget ble lagt til rette for lokaler som kunne brukes til utleie. På bakgrunn av dette fikk også skolen da lokaler til å ha undervisning i kroppsøving.


I juni 2012 ble samfunnshuset stiftet på nytt for å tilpasses nye regler for selskapsformer, og ble da et samvirkeforetak; Slåstad Samfunnshus SA.