Hjem

Slåstad Samfunnshus SA


Storsjøvegen 407

2110 Slåstad

Vi ønsker velkommen til årsmøte den 09.april 2019 klokka 19.00. 


Møtet holdes på samfunnshuset. 


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes til styret innen 26. mars på epost: 


post@slastadsamfunnshus.no

Copyright © All Rights Reserved